Skip to content

Board Members 2018/19

President:

Bishal Khadka

Vice President:

Santosh Yadav

Secretary:

Malika Shrestha

Treasurer:

 Smriti Sigdel

Editors:

 Arun Khanal

 Suraj Harmel

Executives:

 Samikshya Koirala

 Rajan Shah 

Sandip Marasini

 Subodh Neupane